Tahukah anda ???


-   Kebanyakan mata lelaki lebih besar daripada mata wanita  
-   Secara umumnya , hidung lelaki nlebih besar daripada wanita
     -   Sementara itu , kebanyakkan wanita mempunyai bibir 

    lebih besarberbanding lelaki  
-   Kadar pendengaran lelaki mulai berkurangan ketika
    mereka memasuki usia 32 tahun ke atas
-  Lebih banyak wanita boleh menyanyi tanpa bersuara 
    sumbang berbanding lelaki 
-  Lelaki lebih suka berbual secara bersemuka dengan 
    pasangannya daripada berbual di telefon 
-  Kadar kesuburan wanita akan hilang selepas mencecah
      usia 70 tahun ke atas . Berbanding lelaki yang tiada 
tahap kesuburan